Orientacyjne ceny za stronę rozliczeniową tłumaczenia                                                    (ostateczna cena za stronę zależy od stopnia złożoności tekstu oraz terminu realizacji):

TŁUMACZENIA ZWYKŁE

za stronę rozliczeniową 1600 znaków ze spacjami

PL – ES

ES - PL

48 zł

48 zł

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE

za stronę rozliczeniową 1125 znaków ze spacjami

PL – ES

ES - PL

50 zł

50 zł

TŁUMACZENIE USTNE

 1 godz.

ZWYKŁE

POŚWIADCZONE

120 zł

140 zł

Minimum 2 godziny

Cena za godzinę od trzeciej godziny:

100 zł

110 zł

Tryb zwykły (do 5 stron rozliczeniowych/dzień) – stawka podstawowa

Tryb ekspres  (od 5 do 10 stron rozliczeniowych/dzień) – stawka podstawowa + 20%

Tryb superekspres (powyżej 10 stron rozliczeniowych/dzień) – stawka podstawowa + 50%

Tłumaczenia specjalistyczne – stawka podstawowa + 20%