Wykonuję tłumaczenia zwykłe i poświadczone, pisemne i ustne.

Wykonuję tłumaczenia z zakresu prawa, tłumaczenia techniczne (infrastruktura drogowa, kolejowa, roboty branżowe, metro, tramwaje i inne), tłumaczenia ogólne, korespondencję handlową, dokumenty i inne.